Elink industrial coding

menu

Vertrouwelijkheid en niet-aansprakelijkheid

Deze site is eigendom van Elink NV
Contactgegevens :
Postadres hoodzetel : Rue des Mayeurs 25a, 4280 Hannut, België
Telefoon: +32 (0) 19 63 38 38
E-mail: info@elink-coding.com
Bedrijfsnummer: BTW BE 0451.903.105

Door de toegang tot en het gebruik van de Website, gaat u expliciet akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, inclusief handelsmerken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, tekst, afbeeldingen, etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Elink NV of geautoriseerde derde partijen.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Elink NV doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen onnauwkeurigheden optreden in de verstrekte informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar is, zal Elink NV alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen, maar Elink NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gebruik van informatie op deze site. Als u onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site beschikbaar wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de sitemanager.

De inhoud van de website (inclusief links) kan op elk moment zonder kennisgeving of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Elink NV geeft geen garantie voor de goede werking van de site en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen of tijdelijke (on) beschikbaarheid van de site of enige vorm van schade, direct of indirect, die zou voortvloeien uit toegang tot of gebruik van de website.

Elink NV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld, op welke manier dan ook, direct of indirect, speciaal of anderszins, voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of een derde partij, met name vanwege links of hyperlinks inclusief: beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, schade aan het programma of andere gegevens op het computersysteem van de gebruiker, apparatuur, software of andere.

De website kan hyperlinks bevatten naar of verwijzen naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze sites of pagina’s impliceert geen impliciete goedkeuring van hun inhoud.
Elink NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen controle heeft over de inhoud of de andere kenmerken van deze sites en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Belgische wetgeving is van toepassing op deze site. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacy beleid
Elink NV hecht belang aan uw privacy.

In het geval dat de gebruiker van de website om persoonlijke informatie wordt gevraagd :

De verantwoordelijke voor de verwerking, Elink NV, Rue des Mayeurs 25a, 4280 Hannut, België, voldoet aan de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Beheer van onze klanten, verwerking van bestellingen, verzending van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame of marketing.

U hebt het wettelijke recht om uw persoonlijke gegevens te inspecteren en te corrigeren. Onder voorbehoud van een identiteitsbewijs (kopie van de identiteitskaart), kunt u gratis schriftelijke mededeling van uw persoonlijke gegevens verkrijgen door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan Elink NV, Rue des Mayeurs 25a , 4280 Hannut, België, info@elink-coding.com. Indien nodig kunt u ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

Bij gebruik van gegevens voor direct marketing: u kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Om dit te doen kunt u altijd contact opnemen met Elink NV, Rue des Mayeurs 25a, 4280 Hannut, België, info@elink-coding.com.

Elink NV kan anonieme of geaggregeerde niet-persoonlijke gegevens verzamelen, zoals het type browser of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website van waaruit u naar de Elink site gaat of waarmee je hem verlaat. Dit stelt ons in staat om de Elink-website voor gebruikers continu te optimaliseren.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan slechts één machine identificeren.

“First-party cookies” zijn technische cookies die worden gebruikt door de bezochte site zelf en zijn bedoeld om de website optimaal te laten werken. Voorbeeld: de parameters die de gebruiker heeft gedefinieerd tijdens eerdere bezoeken aan de site, of: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken.
“Externe cookies” zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, zoals een bestaande marketing- of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.