Elink industrial coding

menu

Chemie, de goede samenwerking

Chemie, de goede samenwerking

In de chemische industrie wordt vaak gewerkt met gevaarlijke stoffen. De zuiverheid van de communicatie daarover is van het grootste belang. Recepturen, verhoudingen, samenstellingen, hoeveelheden, het moet allemaal tot ver achter de komma leesbaar, controleerbaar en traceerbaar zijn. Hoge veiligheidseisen, strenge kwaliteitsnormen en zuivere reproduceerbaarheid bepalen het krappe speelveld.

Products used in this industry or application